HQ-PLUS s.r.o.
developerská a stavebně – obchodní společnost,
Chotovická 1788/10, 182 00 Praha 8
tel: +420 284 689 948-51, fax: +420 284 689 552,
e-mail: hqplusinfo@hqplus.cz

Základní identifikační údaje společnosti

Obchodní jméno: HQ-PLUS s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Chotovická 1788/10, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Jednatelka společnosti: Mgr. et RNDr. Barbara Vykusová

Obchodní jméno, HQ-PLUS s.r.o. vzniklo zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 3.února 1994, oddíl C, vložka 26455.

Zaměření společnosti HQ-PLUS s.r.o.: